About Me

  • Full Name:Thang, Nguyen Nhan
  • Phone:+ 84 974 038 315
  • Email:[email protected]
  • Website:oopsmemory.com
  • Address:Somewhere on Earth

Hello There!

Không bốc phét, vẽ vời viển vông, ảo tưởng. Khả năng đến đâu sài đến đó.

Thẳng tính, thích thì bảo thích, không thích đéo bảo!.

Luôn muốn khám phá thiên nhiên, con người, cảnh vật, ăn đồ ăn ngon, không ngon cũng ăn,...
Chạy Motor đi khắp dải đất hình chữ S, nếu có thể thì đi khắp 5 Châu
Khi nào có tiền

Nếu thấy Ok thì cho xin 1 like, 1 subscribe vào đâu thì tùy

Hi!